XXL vrtec

individualnost, identiteta, tradicija

lokacija: Ribnica, Slovenia
leto projekta: 2009
leto izgradnje: –
površina: 3.800 m2
tip: izobraževalni
vir: javni natečaj, zvišano priznanje
naročnik: občina Ribnica

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Tea Smrke, Vid Zabel, Lea Kovič, Martina Marčan, Daniel Schwartz


Objekt vrtca je sistemsko zasnovana pritlična členjena struktura na mreži šest kotnikov. Mrežna struktura omogoča sistemske rešitve, preprost prehod iz 1. faze v 2. ter morebitno dodatno rast in hkrati zagotavlja zaključeno celoto v vseh fazah izgradnje. Osnovni element celote je šest kotnik: igralnica s pripadajočo pokrito teraso in atrijem. Integracija narave v grajeno na več nivojih je ključna za dobre bivalne pogoje in vzgojno izobraževalne namene. Umestitev objekta v JV del območja omogoči, da se nova prostorska struktura približa mestu – grajenemu, medtem ko se velik odprt prostor poveže z zelenim zaledjem. Objekt je ustrezno odmaknjen od najbolj prometne ceste Ob železnici in tudi železniške proge, kar sovpada z zagotovitvijo ustreznega varstva pred hrupom. Arhitekturna zasnova objekta zagotavlja specifično identiteto vrtca kot celote: skupine povezanih tesno povezanih igralnic, ki se rastoče širijo v zelenje. Krajinska podoba objekta z nagibnimi strehami pa se posredno navezuje na topografijo področja Ribnice.