Xh sistemska hiša

hiša kot sistem

download button

lokacija: kjerkoli na zemlji
leto projekta: 2013-2014
leto izgradnje: –
površina: 59 m2, 105m2, 165m2, 352m2, …
tip: stanovanjski, stanovanjska soseska, javni,…

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Naia Sinde, Alessandro Fonte
vizualizacije: Alessandro Fonte, Martin Kruh


NAČRTOVANJE MONTAŽNEGA = PREFABRIKACIJA PO MERI
Neznan uporabnik in naročnik in neznane potrebe in obnašanje
+
Neznan kontekst (fizični, klimatskim, ekonomski, tehnološki, materialni)
= potreba spreminjanja po meri
Dom ali počitniška hiša?
DIY ali gradbeno podjetje=

XH HIŠA: HIŠA KOT SISTEM
Majhna enostavna proto-hiša definira osnovno enoto sistema. Enota je eno nadstropen volumen s centralnim jedrom in naborom XL oken, ki orišejo svojo partikularno podobo. Enota lahko deluje kot majhen dom ali počitniška hiša, ali kot ena enota znotraj večje agregacije. Število enot in dolžina vsake definira merilo in končni volumen hiše. Izbor tipa jedra v enoti definira serijo možnih scenarijev z specifičnimi uporabnikovimi potrebami po večjem ali manjšem gospodinjstvu. In nazadnje tip in specifična verzija nadgraditve (ekstrudirano okno) ali izbor obloge fasade in strehe definira spreminjanje po meri in prezenco hiše. Znotraj seta različnih odločitev je generični volumen po uporabnikovih željah in potrebah in specifičnosti konteksta spremenjen po meri in tako postane od nekoga dom ali počitniška hiša.