univerzitetni kampus Sonce

palača znanja

lokacija: Koper, Slovenija
leto projekta: 2010
leto izgradnje: –
površina: 59.000 m2
tip: izobraževalni
vir: javni natečaj, zvišano priznanje
naročnik: Univerza na Primorskem

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Martina Marčan, Eva De Sabbata, Lea Kovič, Daniel Schwartz, Ana Štebe, Tea Smrke,
Vid Zabel, Marko Dekleva


Univerzitetni kampus Sonce deluje kot avtonomna struktura z lastnimi pravili, a se mora hkrati tudi tesno povezati z mestom. Predlagamo zasnovo Kampusa, ki ustvarja novo središče – atraktor, a s tem hkrati razširja obstoječe mestno središče mesta Koper tudi na obodni del. Glede na specifično lokacijo Kampusa v obodnem pasu mesta predlagamo veliko introvertirano strukturo za univerzitetni del in volumetrično poseben volumen skupne knjižnice.
Kampus Sonce je lociran v območju »obodnega pasu«, kjer so z ekspanzijo Kopra nastale predvsem arhitekture večjega merila s poslovnimi ali komercialnimi vsebinami. Identiteto tako nastale urbane situacije odčitamo predvsem v poudarjenem kontrastu med merilom starega mestnega jedra (SMALL) in merilom »poslovno-komercialnega« oboda (XL). Proti SV se merilo grajene strukture še dodatno poveča z objekti Luke Koper (XXL).