stolp VT

strukturirana vertikala z vzpenjajočim se trgom

lokacija: Ljubljana, Slovenija
leto projekta: 2008
leto izgradnje: –
površina: 17,300 m2
tip: mixed use: poslovno stanovanjski
vir: vabljen natečaj, 2. nagrada
naročnik: Veletekstil d.d.

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Martina Marčan, Tea Smrke, Daniel Schwartz


Poslovno stanovanjski kompleks Veletekstil vzpostavlja nov vertikalni poudarek ob vstopu v ožje mestno središče Ljubljane. Arhitekturna zasnova sledi določilom zazidalnega načrta ureditve širšega področja okrog železnice PCL, ki definira Masarykovo cesto kot intenzivno ozelenjen bulvar in preoblikuje predpisan volumen kompleksa Veletekstil kot njegov zaključek, kjer se srečata dve prevladujoči geometriji mesta: geometrija železnice in geometrija zazidave širšega mestnega središča. Oblikovna zasnova stolpa vzpostavi landmark – intenzivno strukturiran volumen vertikale, ki poudarja lego stolpa kot torišče prevladujočih smeri v prostoru, okrog katerega se zavije Masaykova cesta.