profil / mišljenje

dekleva gregorič arhitekti razumejo projektiranje kot raziskovanje na več načinov (prostorskih, socialnih, materialnih, zgodovinskih,…) in odgovor na specifične omejitve in pogoje. Stremijo k izzivanju očitnega.

Stil ne obstaja, prej lahko govorimo o sistematičnem pristopu k projektiranju kot organizacijski tehniki, ki močno strukturira prostor in izziva uporabo materialov z razkrivanjem njihove primarne narave. Ukvarjajo se z uporabnikom in tako stremijo k spodbujanju novih socialnih interakcij med uporabniki, uporabnikovo participacijo v procesu projektiranja in oblikovanja po meri glede na uporabnikove specifične potrebe.

Njihovo delo se razpenja med različnimi merili in programi, kot tudi med različnimi klimami in lokalnostmi. Razumevanje vsakega je ključno za kakršen koli subtilen odgovor znotraj pravil vsakega konteksta