brv stopnice

stopnice kot avditorij

lokacija: Ljubljana, Slovenija
leto projekta: 2012
leto izgradnje: –
površina: 275 m2
tip: javni
vir: javni natečaj
naročnik: občina Ljubljana

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Naia Sinde, Primož Boršič, Lea Kovič, Vid Zabel, Marko Dekleva, Barbara Žunkovič (maketa),
Matej Mejak (vizualizacija)
konstrukcija: Gorazd Črnko in dr. Niko Kristanič (Gravitas d.o.o.)


Nova brv je več kot brv.
Funkcionalno omogoča razširjeno površino namenjeno prehodu z brega na breg, ki pa se simetrično spušča v obliki stopnišča oziroma razglednega avditorija proti reki. Brv stopnišče – brv avditorij postane tudi trg z jasno določenim prostorom postanka in prostorom prehajanja.
Široko stopnišče postane avditorij za Ljubljano nad Ljubljanico.

Koncept brv stopnišče – brv avditorij se navezuje na dve temi:

– prva tema je referenca na Tromostovje oziroma Rialto, ki sta dva ključna zgodovinska stopniščna mostova. Brv stopnišče – brv avditorij je pravzaprav zasukano Tromostovje: princip in razmerja vzdolžnega prereza Tromostovja postane princip in razmerje prečnega prereza nove brvi

– druga tema je percepcijske in ergonomske narave: Kako fizično ukiniti ali umakniti ograjo? Ta vizualno izjemno prisoten del mostu. Razvoj stopnišča omogoča pomik ograje navzdol, tako da se višina ročaja poravna z pohodno ravnino brvi. Za uporabnika mostu ograja pogrezne, izgine in sprehajalec dobi občutek lebdenja nad Ljubljanico. Predvsem pa postane veduta na obrežja Ljubljanice in na Tromostovje in čevljarski most vidna tudi otrokom! In ne preko steklene ograje, temveč povsem brez ovir. Steklo ‘znižane ograje’ le dodatno omogoči predvsem poglede v reko sedečim in sprehajalcem.