hiša stopnišče

vertikalna delitev prostora – stopnice kot prostorski element

lokacija: Grožnjan, Hrvaška
leto projekta: 2013
leto izgradnje: –
površina: 800 m2
tip: residential
vir: vabljeni natečaj
naročnik: zasebni

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Vid Zabel, Naia Sinde, Sergio Sanchez, Ander Fernandez, Jure Kolenc


Dom, s primarno značilnostjo delitve prostora med javnim in privatnim, ki je razslojen glede na funkcionalnost in socialne potrebe, na privilegirani poziciji nad vasjo Grožnjan v Istri.

Stopnišče se pojavi kot mejni element v vertikalni rasti hiše. Pod njim so privatni prostori, ki so ločeni en od drugega. Nad njimi stopnišče postane povezovalni element v horizontali, ki vzpostavi neprekinjen fluidni prostor, katerega namen je popestritev vsakodnevnega kot tudi socialnega življenja. Stopnice postanejo element poln priložnosti.