Spark* mesto

vzpostavljanje nove identitete kareja

lokacija: Bratislava, Slovaška
leto projekta: 2009
leto izgradnje: –
površina: 140.000 m2
tip: stanovanjska soseska – oblikovni koncept
vir: naročilo
naročnik: Grunt a.s.

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Daniel Schwartz


Kako zagotoviti raznolikost z eno sistematično strategijo in hkrati strmeti k zagotavljanju identitete soseske z enim tipom kareja? Znotraj urbanističnega načrta za Spark* se sistem mreže zdi zelo močen. Zato smo vzeli sistem mreže kot glavno vodilo okoli katerega smo razvili urbanistično strategijo, ki redefinira poln kare znotraj predpisanih parametrov urbanističnega načrta.

1_mreža kot identiteta

2_robni pogoji karakterizirajo tipični kare: pogoj ostrega vogala združuje lokacijo in definira njeno identiteto

3_redefiniranje polnega kareja > razdelava kareja do ene manjše enote z namenom strukturiranja volumna in približevanja mase bližje uporabniku = *tipični spiralni kare

4_pogoj ostrega roba vpelje idejo lahkotnosti > ”zgradbe brez debeline”

Igra percepcije in občutek neskončnega prostora se referira na delo kiparja Anisha Kapoorja.