Prenova SNG Drama

celovita prenova narodnega gledališča

lokacija: Ljubljana, Slovenija
leto projekta: 2016 – 2017
leto izgradnje: –
površina: 8750 m2
tip: javni
vir: natečaj
naročnik: SNG Drama Ljubljana

projektna skupina: dekleva gregorič arhitekti + Mojca Kocbek Vimos

dekleva gregorič projektna skupina : Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Naia Sinde, Jan Žužek, Martin Kruh, Martina Marčan, Vid Zabel

Osrednja institucija na področju gledališč v Sloveniji, se nahaja v centru Ljubljane, ob Slovenski in Erjavčevi cesti, s Cankarjevim domom in Trgom republike v neposredni bližini soustvarja kulturno
središče Slovenije. Gledališče stoji danes na trikotnem stičišču treh ulic (Slovenska cesta, Erjavčeva cesta in Igriška ulica) in tako s svojo lego pomeni prostorski poudarek v obravnavanem kareju.

Objekt Drame je danes sestavljen iz historičnega dela in dozidave na njegovi južni strani. Natečajni predlog predvideva rušitev prizidka in glavnega odra, ter gradnjo novega, v sedanjih gabaritih. Natečajni predlog sestavlja celoto, ki povezuje historični del obstoječe Drame, nov horizontalni volumen ter podzemno dozidavo.

Koncept nove podobe celote Nove Drame predvideva prezenten, a hkrati subtilen del, ki historičnega dela ne preglasi, temveč ustvarja enovito zaledje z jasno podobo. Gledališka zavesa postane osrednji motiv dozidave, ki večplastno nagovarja mesto in njegove uporabnike, saj odstira posebno dramsko dogajanje znotraj Nove Drame.

Novi prizidek Drame primarno izpostavlja javno dogajanje v vertikalnem foyerju ob Slovenski cesti, ki se ovije okoli jasno izraženih volumnov dvoran, tako v smislu predprodukcije posameznih predstav / bralna soba, interni klub, vpogled v eksperimentalni oder tudi v času vaj, kot tudi v dogajanje pred in po predstavah. Podzemna dozidava pa oba nadzemna dela konceptualno poveže in nad seboj ustvari jasen Gledališki trg, kot preprogo celotni Novi Drami.