muzej MdBG regensburg

monolitna stavba

lokacija: Regensburg, Nemčija
leto projekta: 2013
leto izgradnje: –
površina: 11.240m2
tip: muzej
vir: javni natečaj
naročnik: oddelek za nadzor gradnje Regensburg

projektna skupina:
dekleva gregorič arhitekti
eyland 07

projektna skupina dekleva gregorič arhitekti:
Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Naia Sinde,
Vid Zabel, Sara Tomazin, Martin Kruh,
Barbara Žunkovič, Ander Fernandez

projektna skupina eyland 07: René Rissland


Različno veliki volumni so integrirani z svojimi dvokapnimi strehami v zgodovinsko mestno tkivo in se pripenjajo v obstoječo strukturo. Z svojimi zatrepi so poravnani z reko Donavo in mestom. Zunanji videz nove strukture je izražen kot čista monolitna zgradba. Vsaka zgradba predstavlja različen funkcionalen sklop muzeja: stalna razstava, posebne razstave, Bavariateka, razstavišče, prostor za dogodke,…

Baza, ki vsebuje glavni foyer in servisne prostore, povezuje stavbe eno z drugo. Streha baze služi kot razgledna terasa, ki povezuje mesto z reko. Stavba, ki lahko poleg osnovnega namena funkcionira kot razstavni prostor,prostor učenja in treninga, prostor za dogodke, kulturo in komunikacijo. K formalnim prostorskim strukturam in funkcijam so dodani neformalni prostori, tihe cone so dodatne površine tako v interjerju kot eksterierju.

Muzej bi moral postati prostor priložnosti in medgeneracijska delavnica prihodnosti.