spomenik vsem žrtvam

ujeta praznina kot spomenik

lokacija: Ljubljana, Slovenija
leto projekta: 2013
leto izgradnje: –
površina: 750 m2
tip: spomenik
vir: javni natečaj, priznanje
naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Matej Andraž Vogrinčič, Vid Zabel, Naia Sinde

maketa: Samo Kralj, Nuša Jurkovič
vizualizacije: Matej Mejak


Spomenik je zasnovan geometrično (kanonično), preprosto in jasno, a večplastno in večpomensko:
– lebdeči masiven volumen na nivoju mesta – povezava z mestom, pomembna prisotnost in nagovor mimoidočemu > objekt identifikacije
– notranjost – prostor kontemplacije, poklona, spomina, razumevanja, stika z nebom, izolacije od okolice > objekt izolacije in meditacije
– podprostor – pokriti trg na nivoju ulice, prostor prostor teže vojn, teže žrtev, teže nesmisla vojskovanja, teže izgube in teže sporov.

Prostor spomina je prostor osredotočenosti, kontemplacije, meditacije, med krošnjami dreves, a izoliran od vsakdanjika mesta. Umirjen meditativni prostor je namenjen ljudem vseh prepričanj, vsak dan, z namenom spodbujanja miru in svobode kot nasprotja vojne.
Drevesa so pomemben prostorski element, ki sooblikujejo tako notranjost (krošnje kot mehko v kontrastu s strogo geometrijo) kot podprostor (pojavnost debel kot navideznih vertikalnih podpor, ki nosijo praznino). Oba prostora se tako spreminjata skladno z vsemi fazami oblikovnih in barvnih sprememb listja ter celotnega drevesa.
Koncept vključuje tri obstoječa kostanjeva drevesa, ki so prisotna v prostoru že mnogo let in so dejansko drevesna vrsta primarnih dreves parka Zvezda.

Prastrah, tesnoba, očiščenje,
Dostop do prostora spomina predstavlja posebno prostorsko doživetje in čustveno duhovno očiščenje v spomin in opomin na nesmiselnost vseh vojn in v spomin na vse žrtve na celotnem ozemlju Slovenije. Iz osrednjega oprtega javnega prostora mesta se vstopi v memorio zgodovine.

Sekvenca vstopanja v notranji prostor gradi na seriji posebnih občutenj ob vstopanju. Posameznik s tem ko se približa stopnišču in postavi pod volumen spomenika začuti težo nad svojo glavo, prastrah, ob dviganju po stopnišču začne vstopati v izjemno ozek (1.2m) in visok prostor(14m), ki daje občutek stisnjenosti, tesnobe in šele nato vstopi v ogromen prostor spomina – prostor očiščenja.

Poslanstvo Spomenika je navdihniti ljudi, da ukrepajo skozi umetnost in kontemplacijo, da gojijo spoštovanje do najvišjih prizadevanj humanosti.