vrtec K

brezkoridorni sistem

lokacija: Kašelj, Ljubljana, Slovenija
leto projekta: 2013
leto izgradnje: –
površina: 1.500 m2
tip: izobraževalni
vir: javni natečaj
naročnik: občina Ljubljana

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Vid Zabel, Ander Fernandez


parcela in okolica
Objekt je postavljen tako, da on sam predstavlja zvočno bari¬ero igrišču proti severnemu hrupnemu delu območja, s tem pa ustvari miren južno orientiran prostor kjer se nahaja igrišče. Zelene površine se ovijejo okrog vrtca, ga integrirajo s sosesko in zagotavljajo varstvo pred soncem v poletju z listopadnimi drevesi.

tipologija in uporaba
Zasnova tipološko izhaja iz klasične funkcionalne zasnove, ko so programi postavljeni ob vzdolžen povezovalni hodnik.
Zasnova predlaganega vrtca ohranja kvalitete izvorne tipologi¬je, kot so enakovredna orientacija vseh igralnic proti jugu in igrišču, jasna programska delitev po posamičnih sklopih, ki pa se nadgradi z vzpostavitvijo “brezkoridornega sistema”, ko se del osrednjega prostora poveže s hodniki in garderobami, ter se s tem prelevi v večnamenski prostor, ki služi kot osrednji trg, namenjen dejavnostim vrtca.