vrtec B

sistem šestkotnikov

lokacija: Brežice, Slovenija
leto projekta:: 2011
leto izgradnje: –
površina: 3.500 m2
tip: izobraževalni
vir: javni natečaj
naročnik: občina Brežice

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Vid Zabel, Primož Boršič, Martina Marčan


Umestitev vrtca v prostor mora spoštovati predhodno zasnovo “modernističnega mesta”, kjer so objekti postavljeni v zeleno in se vanj tudi odpirajo. Novi objekt se torej umesti kot prostostoječi paviljon, ki se odpira navzven, v zelenje, na igrišče in posredno v mesto. S stališča ekologije in ekonomije postavimo objekt v veliki meri na območje obstoječega objekta, ki se ga bo predhodno porušilo. Enako velja za tlakovanje in ureditev dostopa do vrtca in parkirišča.

Paviljonska umestitev vrtca v parku omogoča vsem igralnicam enakopravne poglede na park in s tem navezavo na neposredno okolje. Otroci se tako zavedajo svoje okolice – svojega zelenega mesta – Brežic. Strukturiranost objekta vrtca je prostorska značilnost, ki jo ima tudi sosednji objekta osnovne šole – prav tako XL prostostoječega objekta posebnega programa.