soseska perovo

strukturiranje volumnov=identiteta in zasebnost

lokacija: Kamnik, Slovenija
leto projekta: 2008 – 2011
leto izgradnje: 2011
površina: 3.142 m2
tip: stanovanjska soseska
vir: vabljeni natečaj, 1. nagrada
naročnik: Sava IP, d.o.o.
fotografije: Miran Kambič

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Martina Marčan, Tea Smrke

nagrade:

  • nagrada Trend 2011
  • Zlati Svinčnik 2011, ZAPS
  • European Union Prize for Contemporary Architecture: Mies van der Rohe Award 2013, nominirano


  • Hiše na Perovem so predvidene na izpostavljeni lokaciji, kjer prevladuje izjemen razgled na Kamnik in kamniške Alpe v ozadju. Vendar lastnost lokacije ni zgolj razgled, temveč je jasa izpostavljena tudi pogledom iz doline. Tako arhitekturna naloga vsebuje vsaj dva pomembna izziva.

    Najprej je potrebno oblikovati in ustvariti kvalitetno bivalno okolje za bodoče stanovalce hiš, obenem pa projekt pomeni tudi priložnost za redefinicijo podobe naselja na Perovem, ki ima s svojo razpršeno individualno gradnjo heterogeno in neusklajeno strukturo.

    Relativno visoki volumni, ki so posledica predvidenih enokapnih streh v zazidalnem načrtu, so volumsko strukturirani s preprostim arhitekturnim prijemom, kjer je pritličje objektov zasnovano kot “podstavek” hiše, na katerem stojita dva manjša volumna s strmo enokapno streho. Opazovalcu se tako zdijo hiše manjše in prilagojene merilu posameznika. Razporeditev prostorov je klasična, z bivalnimi prostori za dnevne aktivnosti v pritličju in prostori za nočne in individualne dejavnosti v zgornjem nadstropju. Volumna na podstavku sta tlorisno v eni smeri malenkost manjša od gabarita podstavka tako, da se ob njima vzpostavijo zunanje terase, dostopne iz spalnic.