stanovanjska soseska D

razpršena individualnost znotraj javnega

lokacija: Dragomelj , Slovenija
leto projekta: 2006 –
leto izgradnje: –
površina: 14×150 + 8×800 + 3.600 (12.100 m2)
tip: stanovanjska soseska
vir: javni natečaj, 1. nagrada
naročnik: SSRS – Stanovanjski sklad

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Simon Vrščaj


Urbanistična zasnova novega dela soseske D uvaja različne oblike razpršenosti stavbnih volumnov. Njihova organizacija tvori postopni prehod od obstoječe strnjene zazidave preko polja mini blokov v področje individualnih hiš proti meandru potoka Pšata. Vzdolž južne zbirne ceste organiziramo eno samo izrazito členjeno prostorsko strukturo, ki tvori kompakten in hkrati prepusten južni rob soseske.

Novi del soseske je zasnovan kot celota različnih posameznih sklopov oziroma funkcionalnih enot, kjer ima vsaka lastno prostorsko in socialno identiteto. Skupaj z obstoječo strukturo ustvarjajo sosesko različnih možnosti bivanja glede na nivo intimnega: mini blok (8stanovanj + atrijska hiša), dvojček, atrijsko pritlično stanovanje, duplex…