europan 10

ekokolektivnost

lokacija: Dunaj, Avstrija
leto projekta: 2009
leto izgradnje: –
površina: 51.030 m2
tip: stanovanjski + trgovski
vir: javni natečaj
naročnik: Europan Association

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič,
Lea Kovič, Martina Marčan, Daniel Schwartz,
Tea Smrke


Eko-kolektivnost definira sistematski pristop, kjer nabor elementov in parametrov omogoča različne možne transformacije kot odgovor na fizični in socialni kontekst. Sistematska organizacija je sestavljena iz generične mreže in osnovne enote. Osnovna enota je razvita, kot šest kotni sveženj s 6 elementi, ki se jih lahko tudi zreducira, z namenom, da se enota odpre in poveže z drugim svežnjem ali odprtim prostorom. Mreža definira maksimalno mogočo infrastrukturo omrežja, ki je naprej minimizirana. Parametrični odgovori sistema so na več nivojih konteksta:
– sproščanje robne gostote proti pokopališču na severu in proti skupnim vrtičkom na jugu
– ohranjanje osnosti obstoječe grajene strukture
– odpiranje zidu proti skritemu vrtu
– odkrivanje obstoječih zelenih kvalitet na lokaciji (veliki zeleni prostori + visoka drevesa)
– prilagajanje prostorske strukture majhnim volumnom dodeljenih vrtov z majhnimi dodatki na vrhu hiš z strešnim vrtom.
– skupki formirajo živa območja
– mikro soseska z jasno dodeljenim odprtim prostori in unikatno identiteto na več nivojih