duokljuki

spremeni me, dotakni se me

lokacija: Ljubljana, Slovenija
leto projekta: 2006
leto izgradnje: 2006
naročnik: FSB

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Elisabeth Koller


Delava kot kreativni par. Tega dejstva ne moreva spremeniti. Razvila sva dva radikalno drugačna prvotna koncepta in ju naprej nadgradila skupaj kot par. Oba predloga nista v relaciji med sabo ali do vprašanja notri in zunaj, ampak oba skušata izzvati karakteristike kljuke. Kaj midva kot arhitekta potrebujeva / želiva od kljuke?

Da je primarna

Rozeta je nepotrebna, ker je njena primarna naloga, da pokriva ali skriva, obenem pa determinira videz kljuke

Kako odstraniti rozeto?
Da se ujema z vrati

V večini najinih projektov uporabljava vrata narejena po meri. Dodatno skušava najti kljuko, ki ne bi izstopala, ampak bi ostala subtilna in se zlila z svojim ozadjem. Še dodatno je vsak projekt unikaten in drugačen.

Prilagodimo kljuko po meri!

Doživetje dotika

Material kljuke mora primarno odgovarjati dotiku z roko.

Taktilnost torej postane ključno doživetje.