brv križ

identiteta nad reko

lokacija: Ljubljana, Slovenija
leto projekta: 2012
leto izgradnje: –
površina: 170 m2
tip: javni
vir: javni natečaj
naročnik: občina Ljubljana

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Naia Sinde, Primož Boršič, Lea Kovič, Vid Zabel, Marko Dekleva, Barbara Žunkovič (maketa),
Matej Mejak (vizualizacija)
konstrukcija: Gorazd Črnko in dr. Niko Kristanič (Gravitas d.o.o.)


Podvojena brv v tlorisnih gabaritih obstoječe brvi omogoča neovirano in učinkovito prehajanje in brega na breg in obenem dovolj prostora za občudovalce vedut proti Tromostovju in Čevljarskem mostu. Prečna brv, ki poteka vzporedno s tokom Ljubljanice je idealni prostor za ogled in spremljanje prireditev na Ljubljanici.