sodobna vas

zid – zgradba – dvorišče

lokacija: Dol pri Vogljah, Slovenija
leto projekta: 2008
leto izgradnje: –
površina: 4.500 m2
tip: stanovanjska soseska
vir: naročilo
naročnik: WEB d.o.o.

projektna skupina: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Simon Vrščaj, Ana Štebe, Rok Gerbec, Naia Sinde


Poustvariti atmosfero in prostorske kvalitete tipične Kraške vasi za sodobno bivanje je glavna ambicija tega pilotnega projekta. Kritična drža proti recentnim ‘ruralnim’ novogradnjam naselij v okolici nas je pripeljalo do premisleka o lastništvu, orientaciji, zaprtosti, dostopu in deljenju z nekom. Z učenjem iz anonimnega, vendar dobro integriranega, predlagamo sodobno vas z modernim bivanjem in tradicionalnimi karakteristikami.